Svenska limträbyggnader

Årets limträbyggnader uppmärksammas för sina höga ambitioner kring hållbarhet och god arkitektur. Inspirerande limträprojekt saknas inte när limträbranschen gör en sammanfattning av det gångna året. Även om ett svagare konjunkturläge minskat försäljningen av lagerbalk har…

Alecta Fastigheter

Alecta storsatsar på fastigheter. Alecta Fastigheter bildades 2021. Ägs till 100% av Alecta. 71 fastigheter. 54 mdkr i fastighetsvärde. De kommande fem åren planerar Alecta att expandera ordentligt på fastighetssidan. Vi bygger nu ett långsiktigt…

Logistik är fastighetsbranschens framtid

Fastighetsbranschen bromsar in nu när räntorna ökar varje månad. Men det finns en fastighetstyp som inte drabbas av lågkonjukturen och det är logistikbyggnader. ”Logistik är ett väldigt internationellt fastighetssegment. Logistikflödena påverkas av internationella megatrender. Det…

Colliers köper Pangea Property Partners

Den internationella fastighetsrådgivaren Colliers köp av Pangea Property Partners, som slutfördes på torsdagen, är den största affären på fastighetskonsultmarknaden på flera år. Pangea Property Partners är en oberoende corporate finance- och transaktionskonsult med fokus på den…