Alecta Fastigheter

Published Categorized as flyttfirma Stockholm, Uncategorized
stockholms bästa flyttfirmor alecta fastigheter

Alecta storsatsar på fastigheter. Alecta Fastigheter bildades 2021. Ägs till 100% av Alecta. 71 fastigheter. 54 mdkr i fastighetsvärde.

De kommande fem åren planerar Alecta att expandera ordentligt på fastighetssidan. Vi bygger nu ett långsiktigt och framtidsorienterat fastighetsbolag, Alecta Fastigheter.

Alecta Fastigheter ska växa och bygga värde, både för Alectas pensionssparare och kunderna till själva fastighetsbolaget. Redan från start blir det ett av Sveriges största fastighetsbolag, som dessutom ska fortsätta att växa.  

Långsiktig, hållbar utveckling av städer och platser

Alecta Fastigheters huvudmarknad är Sverige där vi skapar kluster av fastigheter med bland annat kontor, samhällsfastigheter, handel och hotell. Vi vill förändra livet till det bättre för människor och företag i våra städer och på våra platser.  För att lyckas med detta kommer vi att arbeta digitalt, hållbart i alla led och alltid med fokus på människan i livets alla skeden, nu och i flera generationer framåt.

Dagens innehav med fastigheter värda 45 miljarder ska dubbleras på fem till sju års sikt. 

Bakgrund Alecta Fastigheter

Företaget bildades på våren 2020 av Alecta för att på ett bättre sätt kunna utveckla deras svenska fastighetsinnehav. Därmed påbörjades processen varvid fastigheter som legat på extern förvaltning plockades hem och löpande införlivades i Alecta Fastigheters egen fastighetsförvaltning.

Vid bildandet av bolaget 2020 angavs värdet på fastigheterna till ca 45 miljarder svenska kronor, vilket gör det till ett av Sveriges största fastighetsbolag.

Alecta

Alecta (hette Svenska Personal-Pensionskassan (SPP) före 2001) är ett tjänstepensionsföretag och har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Alecta är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag vilket innebär att det ägs av sina kunder, företagen och deras anställda. Det betyder också att allt överskott går tillbaka till kunderna och att eventuella underskott i verksamheten också bärs av försäkringskollektivet.