Fastigheterna som skapade staden

Published Categorized as flyttfirma Stockholm, Uncategorized
stockholms bästa flyttfirma stockholm stadshus 02

“You can tell what’s informing a society by what the tallest building is … when you approach a modern city, the tallest places are the office buildings, the centres of economic life.” – Joseph Campbell

Ungefärlig översättning

Genom att studera en stads högsta byggnader förstår du staden … När du närmar dig en modern stad är de högsta platserna kontorsbyggnaderna, centrum för det ekonomiska livet.

Medeltiden = religiösa byggnader

1700 talet = Politiska fastigheter

1920 talet = Kommersiella fastigheter

På medeltiden var högsta byggnaden ofta en katedral. På 1700 talet hade den politiska makten tagit över de högsta byggnaderna. 1920 och framåt lade den kommersiella kontorsbyggnaden beslag på de högsta byggnaderna i en stad.