Rutger Arnhult säljer ut i fastighetsbolaget Sagax

Published Categorized as flyttfirma Stockholm, Uncategorized
stockholms flyttfirmor fastighetsbolag sagax

Arnhult har varit en av de största ägarna i Sagax, som ett tag var en tydlig konkurrent till de bolag där Arnhult själv hade sina största placeringar och där han varit vd. Under de senaste åren har Sagax gjort allt mer av sina investeringar utomlands.

Sagax är en av elva placeringar inom fastigheter som M2 listar i sin Q3-rapport. De övriga är Aros Bostad, norska KMC, onoterade OOF, Catella, Klarabo, Logistea och onoterade Vernum. De stora är Corem, Castellum och Wästbygg. M2 har även ett stort direktägt bestånd, värderat till nästan 7 miljarder kronor.

Vid sidan av fastighetsinvesteringarna listar M2 även placeringar i 15 andra bolag, i andra sektorer, i sin senaset delårsrapport.

Enligt Sagax ägarlista är Rutger Arnhult med bolag Sagax fjärde största ägare med 5,45 procent av kapitalet och 3,56 procent av rösterna. Uppgifterna står som verifierade 15 juli, vilket är en äldre uppgift än för andra storägare. Totalt handlade det då om 9.860 A-aktier, 8.106.614 b-aktier och 16.201,602 d-aktier.

2015 var ägandet större, 8,6 procent av kapitalet och 13 procent av rösterna.

Sagax börsnoterades 8 oktober 2007, tre år efter att det bildats i sin nuvarande form.

I slutet av 2007 uppgick värdet på Sagax fastighetsbestånd till 5,1 miljarder kronor, och med 44 procent av hyresvärdet i Stockholmsområdet.

M2 började komma in som ägare i Sagax 2008 då man blir 12:e största ägare.

Sagax äger idag fastigheter för cirka 55 miljarder kronor.

Wikipedia

Aktiebolaget Sagax är ett fastighetsbolag som äger ett antal fastigheter i Stockholmsområdet och även enstaka objekt i andra städer. Företaget och styrelsen har sitt säte i Stockholm, och dess grundare, VD sedan 2004 och huvudägare är David Mindus. Enligt bolagets årsredovisning uppgick fastighetsbeståndet den 31 december 2015 till 1 634 000 kvadratmeter fördelat på 192 fastigheter. Företaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap (Symbol SAGA A, SAGA D och SAGA PREF).

I början av 2015 hade bolaget ett marknadsvärde på 11,8 miljarder kronor och är Sveriges nionde största fastighetsbolag. Företaget har fastigheter i framförallt Stockholm, men även i övriga Sverige, Helsingfors, övriga Finland, Tyskland och Danmark.