Moderaternas hus har sålts

Published Categorized as flyttfirma Stockholm, Uncategorized
bästa flyttfirman stockholm schönfeldtska_salen_2016a

Schönfeldtska huset

Schönfeldtska huset även kallat Schönfeldtska palatset, mellan 1992 och 2017 Moderaternas hus, är en byggnad i kvarteret Thisbe i hörnet Schönfeldts gränd / Stora Nygatan i Gamla stan, Stockholm. Byggnaden är uppkallad efter en av ägarna, assessorn i kommerskollegium, Greger von Schönfeldt. I det utvändigt enkelt hållna huset återfinns Schönfeldtska praktsalen, som enligt arkitekturhistorikern Fredric Bedoire räknas till Stockholms finaste barockrum från 1600-talets andra hälft.